Arhive etichetă: consum

Marketing de produs

Produsul stă la baza consumului. Orice produs, indiferent că este bun material (marfă) sau serviciu, în timp trebuie dezvoltat sau conceput un înlocuitor adecvat pentru acesta, astfel încât să respecte legile şi regulile concurenţei. Un produs este factorul motivator al oricărei companii, care face diferenţa între firmele care oferă produse similare.

Un  produs nu are o durată de viață nelimitată, pentru că mereu i se pot aduce îmbunătățiri, mai ales dacă concurența începe să facă profit mai mare cu produsele sale similare, care au fost perfecționate.

Produsele se schimbă, se înlocuiesc în funcţie de preferinţele clientului final. Un produs în general, reprezintă un ansamblu de atribute şi caracteristici, tangibile sau intangibile ce apar sub forme cunoscute şi acceptate de cumpărător deoarece satisface o anumită nevoie a acestuia. Produsul este o componentă importantă a mixului de marketing ce vizează pieţe-ţintă unde angrenajul produs şi piaţă  constituie un fundament strategic al producătorului, al companiei. Succesul depinde de cifra de afaceri a unei companii, de profitul realizat cu produsul sau pe baza estimărilor noului produs, motiv pentru care există o politică de produs, care trebuie să se supună regulilor concurenţei.

Concurenţa este liberă iar oricare companie producătoare de bunuri materiale şi/sau servicii are propria iniţiativă pentru a-şi realiza interesele.

În orice economie de piaţă, concurenţa are o influenţă benefică şi eficientă în echilibrul unei pieţe. Aceasta este încurajată şi ocrotită prin lege. Concurenţa trebuie să se desfăşoare în mediul concurenţial normal, în care este protejează, se stimulează şi se menţine în limitele şi normele de bună conduită şi respectul atât pentru clienţi cât şi pentru companiile rivale.

Pentru implementarea unui produse sunt necesari mai mulți pași, etape care se bazează pe cinci principii importante și decisive.

Principiul 1 – Valoarea.

Specificarea valorii pentru fiecare tip de produs se realizează din punctul de vedere al clientului final. Prin aceasta se înţelege valoarea muncii depuse pentru realizarea acelui produs până în punctul unde clientul este dispus să meargă cu plata.

Principiul 2 – Lanţul valorii.

Identificarea componentelor din cadrul unui flux al valorii, aşa numitul lanţ al valorii pentru fiecare produs, reprezintă paşii procesului, ceea ce duce la eliminarea unor posibile activităţi ce generează pierderi.

Principiul 3 – Fluxul.

Procesul tehnologic, fluxul de producţie, reprezintă succesiunea de activităţi, ordonarea şi corelarea acestora, astfel încât produsul final să ajungă la client, după un flux cât mai continuu, evitând cât mai mult posibil întreruperile temporare, opririle şi aşteptările intermediare, care se reflectă şi în costul final al produsului.

Principiul 4 – PULL.

După stabilirea şi finalizarea fluxului de valoare, care va fi introdus, clientul poate folosi sistemul de tip “pull”. Clientul, intern sau extern, poate realiza o “tragere” a produsului din amonte, pe fluxul de producţie. Astfel se elimină sursele primare de risipă sau supraproducţie.

Compania va produce, introducând în fluxul de producţie produsul solicitat doar la cererea clientului. Până în acel moment, produsul se va afla într-o anumită stare, compoziţie, care nu se reflectă în cheltuieli deficitare.

Principiul 5 – Perfecţionare.

Perfecționarea produsului se realizează după stabilirea valorii specifice pe baza activităţilor creatoare de valori identificabile şi eliminarea pașilor celor care generau pierderi, apoi se stabileşte strategia finală şi apoi se introduce fluxul de valoare.

Album foto personal